En lokal hyresvärd i Nyköping

Dalhälls fastigheter AB är ett fastighetsbolag i Nyköping. Bolaget äger och förvaltar fastigheter med lägenheter, butikslokaler och vårdverksamheter i Nyköpings kommun.

Tyngdpunkten för vårt fastighetsbestånd ligger inne i centrala Nyköping. Men vi har även ett antal hyresfastigheter, ofta av radhuskaraktär, i olika samhällen utanför tätorten tex Enstaberga och Jönåker. Vi äger och förvaltar även två äldre/demensboenden, Lundagården och Rönnliden som drivs av Nyköpings kommun samt Förskolan Smultronstugan i Ålberga.

Dalhälls har funnits sedan 1964.